Закон України "Про зв'язок"

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"

Закон України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку"

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 31 січня 2001 р. N 77 Про ставки щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу України

Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"

Наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 10 листопада 1998 року N 25 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням"

Наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 30 березня 1998 року N 5 "Про затвердження Положення про порядок здійснення міжнародної координації радіочастотних присвоєнь в Україні"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 15 від 13.02.2001 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію електрозв'язку України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 163 від 31.07.2002 "Про внесення доповнень до Положення про Державну інспекцію електрозв'язку України, затвердженого наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 13.02.2001 N 15"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 23 від 11.02.2003 "Про затвердження Положення про порядок присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам загального призначення"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 39 від 11.03.2001 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі Центром "Укрчастотнагляд" дозволів на реалізацію, використання радіоподовжувачів телефонної лінії з робочими частотами 254 і 380 МГц"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 82 від 25.04.2002 "Про затвердження Положення про управління номерним ресурсом мереж електрозв'язку загального користування України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 03 квітня 2001 року N 57 "Про затвердження Положення про порядок реалізації, продажу в Україні радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 11 лютого 2003 року N 22 "Про затвердження Положення про державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 15 лютого 2000 року N 29 "Про затвердження Граничних тарифів на послуги, пов'язані з експертизою заявок, наглядом та моніторингом радіоелектронних засобів радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, систем кабельного та ефірно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 19 лютого 2001 року N 22 "Про затвердження змін та доповнень до Регламенту аматорського радіозв'язку України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21 вересня 2000 року N 133 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21 вересня 2000 року N 134 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для придбання та використання яких не потрібні дозволи"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21.06.99 № 113 "Про затвердження Правил приєднання мереж електрозв'язку операторів різних форм власності до мереж електрозв'язку загального користування"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 жовтня 2000 року N 154 "Про затвердження Положення про порядок виділення радіочастот України та визнання таким, що втратив чинність, наказу ГУРЧ від 02.10.97 N 25 "Про введення в дію Положення про порядок виділення смуг (номіналів) радіочастот для розроблення, виробництва, модернізації в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 5 березня 2001 року N 33 "Про затвердження Порядку надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 7 листопада 2000 року N 167 "Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернізації, виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Міністерства внутрішніх справ від 13 грудня 2002 р. N 223/1205 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної інспекції електрозв'язку України та її регіональних підрозділів і органів внутрішніх справ України щодо запобігання порушенням законодавства в галузі зв'язку, у сфері інформатизації та використання радіочастотного ресурсу"

Наказ Державного комітету зв'язку України від 22 серпня 1997 року N 124 "Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 13 лютого 2001 року N 33/16 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів)

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22 травня 2001 року N 77/79 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації Українивід 07.02.2002 N 15/27 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі зв'язку, що ліцензуються"

Наказ Ліцензійної палати України, Державного комітету зв'язку України від 3 березня 1998 року N 31/1049 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням"

Постанова "Про затвердження переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України " від 20 грудня 2000 р. N 1871

ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про процедуру ротації членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з частини її складу, призначеної Верховною Радою України

ПОСТАНОВА від 11 липня 2001 р. N 818 Про Порядок надання спеціальних дозволів на використання радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні

ПОСТАНОВА від 14 лютого 2001 р. N 140 Про ставки одноразових платежів за видачу ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

ПОСТАНОВА від 18 травня 2001 р. N 539 Про передачу Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення до сфери управління Державного комітету зв'язку та інформатизації

ПОСТАНОВА від 7 лютого 2001 р. N 112 Про порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 р. №1117 "Про ліцензування використання радіочастот"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р.№ 803 "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 239 "Про спеціально уповноважені органи з питань присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних засобів на території України, ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою"

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 р. № 1330 "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань ліцензування використання радіочастот"

Указ Президента "Про присвоєння спеціальних та військових звань"

Указ Президента України "Про внесення доповнення до Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України"

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 липня 2001 року "Про заходи щодо захисту національних інтересів в галузі зв'язку та телекомунікацій"

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України"


О современной оценке принимаемых сигналов

Oценивать качество принимаемых сигналов различных видов модуляции любительских радиостанций по «старинке» в текущее время – это значит чаще всего просто, выполнить свой долг.

Время «самопальных» конструкций безвозвратно уходит, а фирменные «аппараты» выдают стандартные сигналы, сравнивать которые можно просто по описанию стандартных характеристик этого аппарата. В большинстве видах модуляции приемлемость принятого сигнала зависит от его силы, степени помех и выражается разбираемостью «R», а тон или модуляция сформированы (в большинстве случаев) в каком либо стандарте отличающимся лишь разновидностью, и оценивать этот показатель в баллах становится не логично.

В тоже время в некоторых узкополосных цифровых видах связи, да и в телеграфе приобретает важность такой параметр как ширина полосы излучения которая может выходить за рамки нормы по многим причинам (перекачка, возбуд, фон, чрезмерная мощность и т.д.) – вот этот параметр хорошо бы учитывать при субъективной оценке сигнала СW, SSB и узкополосных видах модуляции (напр. Разбираемость - «R», сила сигнала - «S», полоса - «W» - «RSW»).

Подобный анализ этого параметра «IMD» -(Inter Modulation Distort) заложен в некоторых программах узкополосных цифровых видах связи (PSK) при этом измеряется уровень интермодуляционных искажений передающего сигнала в децибелах. Приемлемо минус 20 дб., отлично минус 30 дб.

Для определения этого параметра на слух (на глаз), наверное достаточно две-три градации напр. RSW 599– норма, 598– ощущение более широкой полосы, чем у других корреспондентов, 597– широкая полоса – «хвосты».

И, пожалуй, только при передаче видеосигнала можно попытаться оценивать качество переданной картинки. Я не оговорился – переданной картинки. Оператор не виноват, что условие приема его сигнала может быть неоднозначным.

Ранее, когда передача неподвижных изображений проводилась с самодельных камер, прямо или через модемы, важно была правильно сформировать синхросистему, обеспечить устойчивость приема кадра, а качество самой картинки (яркость, контрастность, четкость) было на втором плане - главное устойчиво принять кадр.

Сейчас такой подход к оценке видеосигнала будет не логичным по тем же причинам, о которых говорилось выше. Видеосигнал формируется на стандартных РС и градации качества (разрешающей способности) тоже стандартные. Пришла пора оценивать хотя бы минимальное творчество оператора передающего видеоинформацию по качеству подготовленной и переданной картинки – но это тоже не так просто «на вкус и цвет – товарища нет». Требовать от всех стандартных навыков дизайнера невозможно. Нужен четкий и понятный всем критерий, а он не так уж сложен.

В первую очередь надо заботиться о том, что в рамках той разрешающей способности, которую определяет выбранный режим, необходимо подобрать по размеру (чем крупнее – тем лучше) фоновые фрагменты и надписи. Не менее важно создать умеренный контраст для выделения надписей на фоне при этом, не перекрывая основных элементов фона. Если Вы победили хотя бы это, то оператор, наверное, может Вам дать за это удовлетворительную оценку. Подбор цветовой гаммы всего этого – это удел талантливых но, тем не менее, нужно пытаться на примере других понять как лучше, например, окрасить текст под выбранное фоновое изображение. Хотя наклон картинки и не относится к художественным изваяниям – это явление, конечно же, необходимо отнести к качеству видео.

И так, предлагается:

Оценивать качество видео «V» только при условии удовлетворительно - принятой картинки, когда можно рассмотреть какие либо изъяны, если они имеют место быть.

Хуже указанных условий - давать только «RS» (напр. RSV 34_).

При оценке сигнала корреспондента надо быть уверенным, что Ваша аппаратура настроена по всем параметрам, в том числе установлена соответствующая полоса приема.

Предлагается использовать не более 5-ти градаций «V». (В скобках указана 5-ти бальная система):

«V» - 9 (5) баллов - Фрагменты фонового изображения и весь текст, просматриваются четко (в том числе ЧБ).

«V» - 8 (4) баллов - Незначительный наклон картинки фрагменты фонового изображения и текст читаются четко. . ( в том числе ЧБ ).

«V» - 7 (3) баллов - Фрагменты фонового изображения и текст мелкие или неконтрастные - читаются с напряжением.( в том числе ЧБ ).

«V» - 6 (2) баллов - Изображение не четкое, слабые признаки цвета. Или частично нарушена синхронизация (напр. сдвиг). Или ограничен спектр сигнала. («выпадание» части цветового спектра или части градации яркости ).

«V» - 5 (1) баллов - Значительный наклон картинки – остальные параметры не учитываются.Примечение: Полосы от помех, шумы при замираниях в «V» не учитываются и оценка «V» не дается при полной отсутствии синхронизацииВ качестве еще одного предложения (возможно, главного) определения качества видео «V» можно предложить буквенное обозначение, определяющее суть проблемы.

Например:

59ok – все в норме,

59ok! – очень доволен картинкой,

59-F - наклон картинки влево,

59+F - наклон картинки вправо,

59S - провал в спектре передачи,

59SS - нарушение (срыв) синхронизации,

59G - недостаточная контрастность, четкость,

59T - проблемы с текстом,

59B - картинка не нравится,

59n - картинка принята частично,

59NS - нет синхронизации.Примечание: «RS» может быть в пределах 55 – 59. Возможна комбинация из перечисленных параметров (напр. 59GT - недостаточная контрастность, плохо читается текст).Буквенные обозначения можно применить и при определении полосы излучаемого сигнала «RSW» в цифровых видах связи и CW ,SSB. (См. комментарии выше). Например:

59N – норма,

59W – полоса шире, чем у других,

59WW – широкая полоса – «хвосты».

Хотелось бы надеяться, что данные предложения или часть их найдут свое отражение в подготовке международных стандартов по этой проблеме.

Так как таких новых стандартов пока не существует эта инициатива может оказаться полезной в плане «сегодняшнего» определения качества информации при ее обмене между операторами любительской радиосвязи в странах СНГ. Осталось выбрать варианты и начинать эксперемент .