Закон України "Про зв'язок"

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"

Закон України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку"

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 31 січня 2001 р. N 77 Про ставки щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу України

Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"

Наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 10 листопада 1998 року N 25 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням"

Наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 30 березня 1998 року N 5 "Про затвердження Положення про порядок здійснення міжнародної координації радіочастотних присвоєнь в Україні"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 15 від 13.02.2001 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію електрозв'язку України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 163 від 31.07.2002 "Про внесення доповнень до Положення про Державну інспекцію електрозв'язку України, затвердженого наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 13.02.2001 N 15"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 23 від 11.02.2003 "Про затвердження Положення про порядок присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам загального призначення"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 39 від 11.03.2001 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі Центром "Укрчастотнагляд" дозволів на реалізацію, використання радіоподовжувачів телефонної лінії з робочими частотами 254 і 380 МГц"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 82 від 25.04.2002 "Про затвердження Положення про управління номерним ресурсом мереж електрозв'язку загального користування України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 03 квітня 2001 року N 57 "Про затвердження Положення про порядок реалізації, продажу в Україні радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 15 лютого 2000 року N 29 "Про затвердження Граничних тарифів на послуги, пов'язані з експертизою заявок, наглядом та моніторингом радіоелектронних засобів радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, систем кабельного та ефірно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 19 лютого 2001 року N 22 "Про затвердження змін та доповнень до Регламенту аматорського радіозв'язку України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21 вересня 2000 року N 133 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21 вересня 2000 року N 134 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для придбання та використання яких не потрібні дозволи"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21.06.99 № 113 "Про затвердження Правил приєднання мереж електрозв'язку операторів різних форм власності до мереж електрозв'язку загального користування"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 жовтня 2000 року N 154 "Про затвердження Положення про порядок виділення радіочастот України та визнання таким, що втратив чинність, наказу ГУРЧ від 02.10.97 N 25 "Про введення в дію Положення про порядок виділення смуг (номіналів) радіочастот для розроблення, виробництва, модернізації в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 5 березня 2001 року N 33 "Про затвердження Порядку надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 7 листопада 2000 року N 167 "Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернізації, виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Міністерства внутрішніх справ від 13 грудня 2002 р. N 223/1205 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної інспекції електрозв'язку України та її регіональних підрозділів і органів внутрішніх справ України щодо запобігання порушенням законодавства в галузі зв'язку, у сфері інформатизації та використання радіочастотного ресурсу"

Наказ Державного комітету зв'язку України від 22 серпня 1997 року N 124 "Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 13 лютого 2001 року N 33/16 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів)

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22 травня 2001 року N 77/79 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації Українивід 07.02.2002 N 15/27 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі зв'язку, що ліцензуються"

Наказ Ліцензійної палати України, Державного комітету зв'язку України від 3 березня 1998 року N 31/1049 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням"

Постанова "Про затвердження переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України " від 20 грудня 2000 р. N 1871

ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про процедуру ротації членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з частини її складу, призначеної Верховною Радою України

ПОСТАНОВА від 11 липня 2001 р. N 818 Про Порядок надання спеціальних дозволів на використання радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні

ПОСТАНОВА від 14 лютого 2001 р. N 140 Про ставки одноразових платежів за видачу ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

ПОСТАНОВА від 18 травня 2001 р. N 539 Про передачу Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення до сфери управління Державного комітету зв'язку та інформатизації

ПОСТАНОВА від 7 лютого 2001 р. N 112 Про порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 р. №1117 "Про ліцензування використання радіочастот"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р.№ 803 "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 239 "Про спеціально уповноважені органи з питань присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних засобів на території України, ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою"

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 р. № 1330 "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань ліцензування використання радіочастот"

Указ Президента "Про присвоєння спеціальних та військових звань"

Указ Президента України "Про внесення доповнення до Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України"

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 липня 2001 року "Про заходи щодо захисту національних інтересів в галузі зв'язку та телекомунікацій"

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України"


ВНИИС – ведущий разработчик средств радиосвязи в стране
Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский научно-исследовательский институт связи" (ФГУП ВНИИС) отметило свое 45-летие. За это время институт внес значительный вклад в развитие теории и практики создания современных систем и средств связи и управления для различных родов войск вооруженных сил страны, а также специализированных и гражданских средств радиосвязи. Здесь созданы сотни образцов средств связи и десятки систем второго, третьего и четвертого поколений техники и сегодня ведутся разработки изделий пятого поколения. В настоящее время ВНИИС является ведущим научно-производственным предприятием отрасли.

Институт образован в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 14 февраля 1958 г. N 174-77 для создания средств военной радиосвязи сухопутных войск. В первые годы деятельности предприятия были разработаны и внедрены в производство радиостанция "Магнолия" и ряд изделий, нашедших применение в частях Министерства обороны: "Круг", "Краб", "Эвольвента", "Туф". А позднее были внедрены в производство результаты НИОКР: "Выстрел", "Беркут", "Абзац", "Арбалет", "Акведук" и др.

В 1960-1965 гг. была реализована система радиосвязи общего пользования транкингового типа "Алтай", одна из первых в мире систем этого класса, а затем появились комплексы радиосредств народнохозяйственного назначения "Гранит", "Лен", "Виола" и т. д. С 1965 г. начались разработки систем и средств правительственной связи ("Трос", "Кавказ"). В эти же годы институт приступил к проектированию техники для представительской и специальной связи ("Сура", "Сатурн", "Селенга", "Банан", "Слог"). Накопив опыт и создав научно-технический задел, ВНИИС с 1968 г. занялся разработкой аппаратуры управления и связи ("Эфир", "Риф", "Брелок", "Блеск").

В 1974 г. институт вошел в состав Министерства промышленности средств связи (МПСС) СССР, а с 1976 г. развернул работы по созданию аппаратуры радиоэлектронного противодействия (РЭП) типа "Зонд" и "Крыша". В феврале 1982 г. приказом N 20 МПСС окончательно утверждена специализация ВНИИС: системы и средства связи для тактического звена управления вооруженных сил; средства радиосвязи каналов управления; аппаратура передачи данных; комплексы представительской радиосвязи; станции РЭП; техника сухопутной подвижной радиосвязи гражданского назначения.

За время своего существования это унитарное предприятие выполнило более 500 НИР и 1000 с лишним ОКР; в серийное производство запущено свыше 300 наименований изделий и комплексов связи, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают лучшим образцам западной техники, а по целому ряду параметров превосходят их. Сегодня институт является ведущим в стране предприятием по целому ряду направлений техники связи.

Распоряжением Правительства РФ в 1998 г. Воронежскому НИИ связи присвоен статус федерального научно-производственного центра (ФНПЦ). Работая под эгидой Российского агентства по системам управления (РАСУ, http://www.rasu.gov.ru), ВНИИС продолжает укреплять обороноспособность страны. В последние два года начались поставки для нужд Российской армии комплекса унифицированных средств адаптивной радиосвязи "Акведук" и модернизированного комплекса речевой и телекодовой связи "Туф-Е" для системы ПВО С-300; обеспечиваются также серийные поставки аппаратуры систем связи и управления оборонными комплексами.

В институте за годы деятельности создан мощный научно-технический и кадровый потенциал. Сегодня численность персонала составляет более 5 тыс. чел. Средний возраст разработчиков составляет 40,5 лет. Обучением сотрудников по единой системе занимаются пять филиалов кафедр по профильным специальностям в ВГУ и ВГТУ, аспирантура ВНИИС, курсы подготовки и повышения квалификации кадров.

Аспирантуру ВНИИС окончили 304 человека, 69 из которых удостоены ученой степени кандидата технических наук. Коллектив известных за рубежом и в России ученых представляют один член-корреспондент РАН, 11 докторов и 107 кандидатов наук. Сотрудниками института опубликовано свыше 3000 книг, брошюр, статей и докладов в специализированных отечественных и зарубежных изданиях. С 1966 г. ВНИИС издает свой научно-технический журнал, ранее называвшийся "Техника средств связи", а сегодня – "Теория и техника радиосвязи". За весь этот период в нем было опубликовано 1500 статей более чем 700 авторов.

Всего специалистами института подано порядка 2000 заявок на изобретения и получено около тысячи положительных решений, 25 свидетельств на полезную модель, 17 – на промышленный образец. Внесено и внедрено приблизительно 4 тыс. рационализаторских предложений. Орденами и медалями награждены более 2500 человек, т. е. практически каждый второй сотрудник. В 1977 г. ВНИИС награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В начале 70-х предприятие занялось внешнеторговой деятельностью. В настоящее время налажены контакты по направлениям работ института с зарубежными фирмами более чем из 20 стран. В 2000 г. ВНИИС впервые вышел на международный рынок военной техники.