Закон України "Про зв'язок"

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"

Закон України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку"

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 31 січня 2001 р. N 77 Про ставки щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу України

Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"

Наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 10 листопада 1998 року N 25 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням"

Наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 30 березня 1998 року N 5 "Про затвердження Положення про порядок здійснення міжнародної координації радіочастотних присвоєнь в Україні"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 15 від 13.02.2001 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію електрозв'язку України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 163 від 31.07.2002 "Про внесення доповнень до Положення про Державну інспекцію електрозв'язку України, затвердженого наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 13.02.2001 N 15"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 23 від 11.02.2003 "Про затвердження Положення про порядок присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам загального призначення"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 39 від 11.03.2001 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі Центром "Укрчастотнагляд" дозволів на реалізацію, використання радіоподовжувачів телефонної лінії з робочими частотами 254 і 380 МГц"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 82 від 25.04.2002 "Про затвердження Положення про управління номерним ресурсом мереж електрозв'язку загального користування України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 03 квітня 2001 року N 57 "Про затвердження Положення про порядок реалізації, продажу в Україні радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 15 лютого 2000 року N 29 "Про затвердження Граничних тарифів на послуги, пов'язані з експертизою заявок, наглядом та моніторингом радіоелектронних засобів радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, систем кабельного та ефірно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 19 лютого 2001 року N 22 "Про затвердження змін та доповнень до Регламенту аматорського радіозв'язку України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21 вересня 2000 року N 133 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21 вересня 2000 року N 134 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для придбання та використання яких не потрібні дозволи"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21.06.99 № 113 "Про затвердження Правил приєднання мереж електрозв'язку операторів різних форм власності до мереж електрозв'язку загального користування"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 жовтня 2000 року N 154 "Про затвердження Положення про порядок виділення радіочастот України та визнання таким, що втратив чинність, наказу ГУРЧ від 02.10.97 N 25 "Про введення в дію Положення про порядок виділення смуг (номіналів) радіочастот для розроблення, виробництва, модернізації в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 5 березня 2001 року N 33 "Про затвердження Порядку надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 7 листопада 2000 року N 167 "Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернізації, виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Міністерства внутрішніх справ від 13 грудня 2002 р. N 223/1205 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної інспекції електрозв'язку України та її регіональних підрозділів і органів внутрішніх справ України щодо запобігання порушенням законодавства в галузі зв'язку, у сфері інформатизації та використання радіочастотного ресурсу"

Наказ Державного комітету зв'язку України від 22 серпня 1997 року N 124 "Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 13 лютого 2001 року N 33/16 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів)

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22 травня 2001 року N 77/79 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації Українивід 07.02.2002 N 15/27 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі зв'язку, що ліцензуються"

Наказ Ліцензійної палати України, Державного комітету зв'язку України від 3 березня 1998 року N 31/1049 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням"

Постанова "Про затвердження переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України " від 20 грудня 2000 р. N 1871

ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про процедуру ротації членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з частини її складу, призначеної Верховною Радою України

ПОСТАНОВА від 11 липня 2001 р. N 818 Про Порядок надання спеціальних дозволів на використання радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні

ПОСТАНОВА від 14 лютого 2001 р. N 140 Про ставки одноразових платежів за видачу ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

ПОСТАНОВА від 18 травня 2001 р. N 539 Про передачу Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення до сфери управління Державного комітету зв'язку та інформатизації

ПОСТАНОВА від 7 лютого 2001 р. N 112 Про порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 р. №1117 "Про ліцензування використання радіочастот"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р.№ 803 "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 239 "Про спеціально уповноважені органи з питань присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних засобів на території України, ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою"

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 р. № 1330 "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань ліцензування використання радіочастот"

Указ Президента "Про присвоєння спеціальних та військових звань"

Указ Президента України "Про внесення доповнення до Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України"

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 липня 2001 року "Про заходи щодо захисту національних інтересів в галузі зв'язку та телекомунікацій"

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України"


Часовые эфира: история радиоразведки
В мартовские дни те, кто причастен к стратегической, оперативной и тактической радиоэлектронной разведке, отмечают юбилей. Минул век с тех пор, как военные моряки России соответствующим приказом были привлечены к постоянному и неусыпному контролю за эфиром. Благодаря этому они первыми в мире получили таким образом ценные сведения о противнике. Много, как говорится, воды утекло со времен беспроволочного телеграфа. Ныне даже та техника, которой наши радиоразведчики пользовались в годы Второй мировой войны, вызывает улыбку. Материальная база радиоэлектронной разведки во всех ее разновидностях получила бурное развитие, ее возможности кажутся неисчерпаемыми. Наши армия и флот располагают блестящими специалистами в этой области. Но и в ХХI веке они не только по случаю юбилея благодарно вспоминают предшественников, тех, кто стоял у истоков этого вида разведки. Меняются техника, тактика, терминология, меняются, неуклонно усложняясь, задачи, расширяются возможности. Вечно живыми, непреходящими остаются традиции, от поколения к поколению передаются гордость за свою боевую специальность, чувство долга перед армией и страной. Никогда не угаснет стремление быть на острие прогресса, брать от техники все, что в ней заложено, а то и больше.


РАДИОРАЗВЕДКА как одно из средств обеспечения боевых действий Вооруженных Сил зародилась в начале прошлого века на Российском военно-морском флоте во время Русско-японской войны.
Датой ее рождения принято считать 7 марта (по старому стилю) 1904 года, когда командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал С.О. Макаров издал приказ № 27.
Приказ вице-адмирала Макарова стал документом, определяющим начало практического ведения радиоразведки, хотя организационно она оформилась в Русской армии во время Первой мировой войны 1914 - 1918 годов и велась по линии Генерального штаба, штаба Верховного Главнокомандующего и морского Генерального штаба. К 1916 году в сухопутных войсках было сформировано около 50 подразделений радиоразведки из расчета по 4 на каждый из пяти фронтов и по 2 на каждую из четырнадцати армий.
Из боевых эпизодов той войны можно привести относящийся к морской радиоразведке. В августе 1914 года радиоразведчики Балтийского флота определили местонахождение севшего на мель немецкого крейсера «Магдебург», что позволило русским кораблям уничтожить его.
В целом же следует сказать, что возможности радиоразведки в то время серьезно ограничивались как малочисленностью личного состава и недостатком технических средств, так и незначительными еще масштабами применения радиосвязи в управлении войсками.
В 1918 году в состав Регистрационного управления, как тогда назывался центральный орган военной разведки, было включено подразделение радиоразведки – приемно-контрольная радиостанция, размещавшаяся в Серпухове.
С началом гражданской войны потребовалось формирование подвижных приемо-информационных и пеленгаторных радиостанций для фронтовой радиоразведки. К концу 1919 года было уже 30 таких подразделений, спустя год их количество возросло почти до 90.
Их нельзя считать чисто радведывательными. Это были связные радиостанции, которые привлекались к ведению радиоразведки и добывали данные как военно-политического, так и чисто военного характера, имевшие важное значение.
ПОСЛЕ окончания гражданской войны ведение радиоразведки практически прекратилось и начало восстанавливаться лишь с 1929 - 1930 гг.
Для руководства радиоразведкой и централизованной обработки сведений в состав Разведывательного управления в 1930 году введена секция радиоразведки (реорганизованная вскоре в отдел). Ее возглавил бригадный инженер Я.А. <;span class="SpellE">Файвуш
, ведущий теоретик радиоразведки тех лет.

***************************************

П Р И К А З № 27


7 марта 1904 года
Рейд Порт-Артур
Секретно

П
ринять к руководству следующее:
1. Беспроволочный телеграф обнаруживает присутствие, а поэтому теперь же поставить телеграфирование это под контроль и не допускать никаких отправительных депеш или отдельных знаков без разрешения командира, а в эскадре – флагмана. Допускается на рейдах, в спокойное время, поверка с 8 до 8.30 утра.
2. Приемная часть телеграфа должна быть все время замкнута так, чтобы можно было следить за депешами, и если будет чувствоваться неприятельская депеша, то тотчас же доложить командиру и определить, по возможности заслоняя приемный провод, приблизительно направление на неприятеля и доложить об этом.
3. При определении направления можно пользоваться, поворачивая свое судно и заслоняя своим рангоутом приемный провод, причем по отчетливости можно судить иногда о направлении на неприятеля. Минным офицерам предлагается произвести в этом направлении всякие опыты.
4. Неприятельские телеграммы следует все записывать, и затем командир должен принять меры, чтобы распознать вызов старшего, ответный знак, а если можно, то и смысл депеши.
Для способных молодых офицеров тут целая интересная область.
Для руководства прилагается японская телеграфная азбука.
Вице-адмирал С. Макаров.


***************************************

В 1931 году подразделения радиоразведки были исключены из батальонов связи. Началось самостоятельное организационное развитие радиоразведки сначала в качестве тяжелых радиопеленгаторных рот, а затем, с 1935 года, в виде отдельных радиодивизионов особого назначения.
Наширадиоразведчики в качестве советников и специалистов активно помогали республиканской Испании. История хранит их имена: В.В. Мухин, В.В. Плошай, В.Ф. Ефремов, Е.М. Коссовский, В.М. Маркович, В.К. Модебадзе, Л.С. Сазыкин, И.И. Уханов. Во время Великой Отечественной войны именно они командовали частями радиоразведки, возглавляли ее на различных фронтах, служили в центральном аппарате.
Говоря о готовности радиоразведки к войне, следует сказать, что к 1941 году в центральном аппарате сложился работоспособный руководящий орган – отдел радиоразведки. Его начальником с 1940 года стал А.А. Тюменев – эрудированный, с аналитическим складом ума человек, возглавлявший отдел на протяжении всей Великой Отечественной войны.

Перед войной была отработана структура фронтовых частей радиоразведки, которая каких-либо серьезных изменений не претерпела. Группировка сил радиоразведки как на Западе, так и на Востоке соответствовала обстановке. По мобилизационному плану количество частей в июне-сентябре 1941 года удвоилось, запасы техники для этого имелись.
Однако к тому времени радиоразведчики не знали особенностей радиосвязи немецко-фашистской армии, принципов ее организации. Не знали, к сожалению, и о широком использовании УКВ-диапазона для связи в авиации и сухопутных войсках Германии, не имели технических средств разведки в этом диапазоне. О наличии у немцев радиорелейной связи стало известно лишь в 1945 году.
Эти и многие другие недостатки пришлось преодолевать уже в ходе войны, решать боевые задачи и одновременно учиться. Давалось это нелегко.
Первым серьезным экзаменом для радиоразведки стало ее участие в битве под Москвой, где ей удалось совместно с другими видами разведки вскрыть создание немцами ударных группировок для наступления на Москву в самые драматические дни октября 1941 года.
Бывший начальник разведки Западного фронта генерал Т.Ф. Корнеев так вспоминал о том периоде: «К 23 сентября 1941 года разведка фронта точно установила, что противник готовится к наступлению и создал для этого крупную группировку войск перед Западным и Резервными фронтами. Главную роль в обнаружении наступательных группировок выполнила радиоразведка Западного фронта. К тому времени значительно более эффективными стали авиационная и другие виды разведки, но первенство во вскрытии оперативных и тактических резервов противника принадлежит радиоразведке».
Радиоразведчики сумели добыть сведения о сроке возобновления немецкого наступления на Москву в ноябре 1941 года, благодаря чему, как писал в своих воспоминаниях Маршал Советского Союза В.Д. Соколовский, удалось своевременно (за двое суток) предупредить об этом войска.
К концу ноября радиоразведчики доносили о понесенных противником больших потерях в живой силе и технике под Тулой, о нехватке оружия и боеприпасов под Волоколамском, о повсеместном дефиците горючего. Эти данные имели важное значение при определении сроков нашего контрнаступления под Москвой.
В битве под Ленинградом, пожалуй, наибольших успехов радиоразведка добилась в борьбе с немецкой авиацией и дальнобойной артиллерией. Выход немецко-фашистских войск на ближайшие подступы к Ленинграду лишил нашу ПВО возможности своевременно предупреждать истребительную авиацию, зенитную артиллерию и население города о подходе вражеских бомбардировщиков. Командующий Ленинградским фронтом в то время генерал армии Г.К. Жуков потребовал от разведки обнаруживать немецкие самолеты с момента их взлета с аэродромов. Это оказалось возможным.
Ленинградские радиоразведчики первыми обнаружили радиосвязь немецкой авиации в УКВ-диапазоне. Пионером на этом направлении был инженер К.И. Дроздов.
По решению военного совета фронта блокадный Ленинград с 1942 года начал производить на заводе имени Козицкого разведывательные УКВ-радиоприемники для нужд Ленинградского и других фронтов.
ЛЕТОМ 1942 года радиоразведка продолжала наращивать свои возможности. Радиоразведчики научились по изменениям в радиосвязи противника делать оперативные выводы, подчас весьма серьезные. Полковник П.И. Гнутиков, к примеру, вспоминает, как под Харьковом его радиопеленгаторщик безошибочно опознал радиста 17-й танковой дивизии немцев, вышедшего всего один раз в эфир для проверки связи. Обнаружение этой дивизии под Харьковом стало неожиданностью для нашего командования, так как она числилась в резерве совсем на другом направлении.
К исторической Сталинградской битве радиоразведка подошла, обладая бесценным опытом. Непосредственно перед Сталинградом действовали три радиодивизиона. Ими командовали И.А. Лобышев, Н.А. Матвеев, Ф.Н. Слободянюк. В оборонительный период битвы радиоразведка сумела, в частности, вскрыть выход итальянских и румынских частей к Дону, нащупав таким образом потенциально слабые места в группировке войск противника. Именно тогда во фронтовых радиодивизионах стали создаваться маневренные группы, которые действовали в передовых подразделениях наших войск, ведя радиоперехват в тактическом звене управления противника.
С началом контрнаступления советских войск радиоразведка постоянно освещала положение в гитлеровской армии, перехватывала открытые, подчас панические донесения немцев, что позволяло быстро принимать соответствующие решения. В напряженные декабрьские дни 1942 года радиочасти ОСНАЗ сумели вовремя разведать сосредоточение в районе Тормосина трех дивизий 48-го танкового корпуса немцев, а в Котельниково – другой ударной группировки в составе трех дивизий 57-го танкового корпуса.
Начав 12 декабря наступление в сторону Сталинграда из района Котельниково, немцы с упорными боями продвигались вперед и, когда расстояние до окруженной группировки Паулюса сократилось до 40 км, начали срочную переброску 17-й танковой дивизии с правого берега Дона в район прорыва с целью развития успеха. Данные об этом маневре были своевременно добыты радиоразведкой и другими видами разведки. К месту будущего сражения устремилась 2-я армия под командованием Р.Я. Малиновского. 23 декабря ожесточенное сражение на реке Мышкова закончилось разгромом немецкой ударной группы.
За образцовое выполнение заданий командования в Сталинградской битве два радиодивизиона ОСНАЗ Донского и Южного фронтов были награждены орденами Красного Знамени. Они стали первыми частями радиоразведки, заслужившими высокие награды.
В огне Сталинградской битвы родилась служба радиопомех, выросшая впоследствии в службу радиоэлектронной борьбы. Решением ГКО эта служба была создана в составе отдела радиоразведки Разведывательного управления ГШ, ее возглавил заместитель начальника отдела М.И. Рогаткин. В конце 1942 – начале 1943 года были сформированы три, а позднее еще один радиодивизион специального назначения (радиопомех), которые действовали на фронтах до окончания Великой Отечественной войны. Первое свое боевое крещение радиодивизионы помех получили во время Курской битвы.
Именно Михаил Иванович Рогаткин был инициатором создания новой службы, и ему вместе с небольшим коллективом, составившим ее ядро, принадлежит разработка тактики действия дивизионов радиопомех, вооружение их необходимой техникой, организация подготовки и обучения кадров и многое другое, что необходимо для становления нового дела. Уже после войны, до конца 1960-х годов, М.И. Рогаткин служил в центральном аппарате, стал генералом, лауреатом Ленинской премии. Он инициатор многих перспективных направлений развития радиоэлектронной разведки.
Применение новой техники, прежде всего средств УКВ-диапазона, в ходе Великой Отечественной войны значительно усилило не только тактическую, но и оперативную радиоразведку. Наиболее ярко это проявилось в 1943 году под Курском. Бывший в то время начальником отделения радиоразведки разведотдела Брянского фронта А.Ф. Соловьянов (впоследствии генерал-майор, начальник одного из военно-учебных заведений, кандидат военных наук) вспоминал, как в апреле 1943 года в условиях строжайшего радиомолчания, введенного немцами в сухопутных войсках, нашей радиоразведке все же удалось установить создание на Орловском выступе ударной группировки за счет переброски туда целой полевой армии. Такой вывод радиоразведка смогла сделать в результате наблюдения за деятельностью немецкой разведывательной авиации в УКВ-диапазоне. У немцев каждую полевую армию обеспечивала одна разведывательная авиационная группа, самолеты которой регулярно облетывали весь передний край армии, докладывая с борта обо всех изменениях, которые они обнаруживали в расположении или деятельности наших войск. Так было и на Орловском выступе, где оборону держала 2-я полевая армия немцев.
Но в апреле на этом направлении появилась новая разведывательная авиационная группа, самолеты которой вели разведку исключительно южнее Орла в узкой полосе. Был выявлен еще ряд признаков, позволивших утверждать, что южнее Орла сосредоточена новая полевая армия, нацеленная для удара на Курск с севера. Было установлено количество корпусов и дивизий первого эшелона этой армии, определены разграничительные линии между ними. Спустя некоторое время данные радиоразведки получили подтверждение воздушной и войсковой разведками.
В самый кульминационный момент Курской битвы радиодивизион, которым командовал П.Т. Костин, добыл важные данные об изменении направления главного танкового удара немцев с Обояни на Прохоровку. Поворот немецких дивизий на Прохоровку обнаружила также воздушная разведка. Командующий Воронежским фронтом Н.Ф. Ватутин, убедившись в достоверности этих данных, отменил переброску 5-й гвардейской танковой армии на Обоянское направление. Эта армия встретила противника под Прохоровкой и сорвала его планы.
Впоследствии упомянутый радиодивизион ОСНАЗ, которым командовал П.Т. Костин, был награжден орденами Красного Знамени и Богдана Хмельницкого. После войны его командир стал генерал-лейтенантом, лауреатом Ленинской премии, организатором одного из важнейших направлений военной разведки.
С 1943 года началось перевооружение радиоразведки на новую технику. Особое значение имело оснащение ее переносными всеволновыми приемослежечными и радиопеленгаторными средствами для тактической радиоразведки, что позволило создавать специальные маневренные группы.
Применение таких групп, оснащенных новой переносной техникой радиоразведки, себя полностью оправдало. К маю 1944 года армейских групп ближней разведки было уже 60. Начальники разведки армии повсеместно отмечали, что особую ценность представляла работа групп ближней радиоразведки в подвижных формах боя, когда добытые данные оперативно использовались командирами, организующими бой.
Десять радиодивизионов ОСНАЗ, почти половина всех действовавших на советско-германском фронте, удостоились орденов, три из них – дважды. Шесть частей получили почетные наименования, ряд командиров радиодивизионов ОСНАЗ отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего среди командиров, особо отличившихся в тех или иных операциях.

Таково военное прошлое отечественной радиоразведки, которым мы вправе гордиться. Ныне радиоразведка стала радиоэлектронной и ведется уже не только с суши, моря, воздуха, но и из космоса, где русский человек тоже был первопроходцем.