Закон України "Про зв'язок"

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"

Закон України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку"

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 31 січня 2001 р. N 77 Про ставки щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу України

Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"

Наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 10 листопада 1998 року N 25 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням"

Наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 30 березня 1998 року N 5 "Про затвердження Положення про порядок здійснення міжнародної координації радіочастотних присвоєнь в Україні"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 15 від 13.02.2001 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію електрозв'язку України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 163 від 31.07.2002 "Про внесення доповнень до Положення про Державну інспекцію електрозв'язку України, затвердженого наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 13.02.2001 N 15"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 23 від 11.02.2003 "Про затвердження Положення про порядок присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам загального призначення"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 39 від 11.03.2001 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі Центром "Укрчастотнагляд" дозволів на реалізацію, використання радіоподовжувачів телефонної лінії з робочими частотами 254 і 380 МГц"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 82 від 25.04.2002 "Про затвердження Положення про управління номерним ресурсом мереж електрозв'язку загального користування України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 03 квітня 2001 року N 57 "Про затвердження Положення про порядок реалізації, продажу в Україні радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 15 лютого 2000 року N 29 "Про затвердження Граничних тарифів на послуги, пов'язані з експертизою заявок, наглядом та моніторингом радіоелектронних засобів радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, систем кабельного та ефірно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 19 лютого 2001 року N 22 "Про затвердження змін та доповнень до Регламенту аматорського радіозв'язку України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21 вересня 2000 року N 133 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21 вересня 2000 року N 134 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для придбання та використання яких не потрібні дозволи"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21.06.99 № 113 "Про затвердження Правил приєднання мереж електрозв'язку операторів різних форм власності до мереж електрозв'язку загального користування"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 жовтня 2000 року N 154 "Про затвердження Положення про порядок виділення радіочастот України та визнання таким, що втратив чинність, наказу ГУРЧ від 02.10.97 N 25 "Про введення в дію Положення про порядок виділення смуг (номіналів) радіочастот для розроблення, виробництва, модернізації в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 5 березня 2001 року N 33 "Про затвердження Порядку надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 7 листопада 2000 року N 167 "Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернізації, виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Міністерства внутрішніх справ від 13 грудня 2002 р. N 223/1205 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної інспекції електрозв'язку України та її регіональних підрозділів і органів внутрішніх справ України щодо запобігання порушенням законодавства в галузі зв'язку, у сфері інформатизації та використання радіочастотного ресурсу"

Наказ Державного комітету зв'язку України від 22 серпня 1997 року N 124 "Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 13 лютого 2001 року N 33/16 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів)

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22 травня 2001 року N 77/79 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації Українивід 07.02.2002 N 15/27 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі зв'язку, що ліцензуються"

Наказ Ліцензійної палати України, Державного комітету зв'язку України від 3 березня 1998 року N 31/1049 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням"

Постанова "Про затвердження переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України " від 20 грудня 2000 р. N 1871

ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про процедуру ротації членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з частини її складу, призначеної Верховною Радою України

ПОСТАНОВА від 11 липня 2001 р. N 818 Про Порядок надання спеціальних дозволів на використання радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні

ПОСТАНОВА від 14 лютого 2001 р. N 140 Про ставки одноразових платежів за видачу ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

ПОСТАНОВА від 18 травня 2001 р. N 539 Про передачу Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення до сфери управління Державного комітету зв'язку та інформатизації

ПОСТАНОВА від 7 лютого 2001 р. N 112 Про порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 р. №1117 "Про ліцензування використання радіочастот"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р.№ 803 "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 239 "Про спеціально уповноважені органи з питань присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних засобів на території України, ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою"

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 р. № 1330 "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань ліцензування використання радіочастот"

Указ Президента "Про присвоєння спеціальних та військових звань"

Указ Президента України "Про внесення доповнення до Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України"

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 липня 2001 року "Про заходи щодо захисту національних інтересів в галузі зв'язку та телекомунікацій"

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України"


Мистика и распространение радиоволн
Почему вы можете регулярно принимать дальние УКВ станции, а ваш сосед, живущий в ста метрах от вас нет? Почему один радиолюбитель во время соревнования, используя простой самодельный маломощный передатчик и простую антенну типа L.W. провел больше QSO, чем его сосед, живущий в 2-3 км от него и имеющий отличный киловаттный передатчик и направленные антенны? Почему при практически одинаковой используемой аппаратуре один получает 599, а другой 339? Неужели так сильно отличается опыт одного от другого? Нет, в этом может быть вина места!

Миф QRP

Многие радиолюбители предпринимали попытки работать малой мощностью - на QRP. Но не у всех эти попытки удачно закончились. Часто после таких своих неудачных попыток, эти радиолюбители не верят в возможность QRP - работы. Читая рубрики в радиолюбительских журналах о достижениях при работе на QRP, эти радиолюбители говорят - " чепуха, миф и обман". Действительно, если мы проведем расчет трассы связи, опираясь на строгие формулы из "Теории распространения радиоволн", мы придем к выводу о том, что трансокеанские QSO при работе с использованием мощности 1-5 Вт невозможны. Но такие связи проводятся! И это не миф, в чем могут убедить радиолюбители, проводившие такие QRP - QSO. Так что же позволяет некоторым радиолюбителям проводить QRP - QSO? Прежде всего - место.

Сопряженные точки Земли
Да, именно во многом благодаря географическому положению радиостанции возможно проведение DX-QSO с нее при использовании простой аппаратуры. Давайте разберемся, почему это так. Для этого немного отвлечемся с проблем любительской радиосвязи и посмотрим на человека.

Все мы уже знаем, что тело человека, покрыто точками акупунктуры. Воздействуя некоторым образом на эти точки, часто расположенные в самых неожиданных местах, можно с лечебной целью воздействовать на органы человека расположенные в самых различных частях его тела. При этом точки, с помощью которых оказывают воздействие на один и тот же орган могут размещаться в разных местах на теле человека. Различны также методы воздействия на точки акупунктуры. Лечение человека воздействием на его точки акупунктуры иголками было развито в Китае уже более двух тысяч лет назад.

Но, как было обнаружено в 20 веке, наша планета Земля также покрыта подобными точками. Они носят название "сопряженных" точек. Сопряженные точки характеризуются тем, что при воздействиях любого характера, гравитационного, электромагнитного, сейсмического, происходящих в одной из сопряженных с другими точками, эти воздействия проявляются в других сопряженных точках. Сила и скорость проявления этих воздействий такая, что не может быть объяснена обычными путями проникновения воздействия из этой сопряженной точки в другие сопряженные с ней точки.

Например, при проведении ядерных взрывов было обнаружено, что в сопряженных с местом взрыва точках происходит увеличение радиоактивности, повышается температура, происходят сейсмические явления, характерные для ядерного взрыва. Причем эти эффекты наблюдаются практически одновременно с проведением такого взрыва за много тысяч километров от таких мест. Обычным механизмом распространения этих воздействий это не может быть объяснено. Конечно, сила проявления этих явлений в сопряженных точках выражена весьма слабо. Но, тем не менее, они вполне фиксируется существующими средствами измерения.

Проявление сопряженных точек Земли в радиосвязи выражается в том, что даже используя небольшую мощность передатчика в этой точке, в сопряженных точках мы получим достаточно высокий уровень радиосигнала, превышающий его возможный теоретический. В таких местах часто постоянно слышны удаленные радиостанции, находящиеся за многие тысячи километров в сопряженных местах. При удалении от такой местности на несколько километров, эти станции уже не слышны. Радиолюбители, живущие в таких местах, могут проводить постоянно дальние связи с определенными удаленными корреспондентами.

Сопряженные точки в ионосфере Земли

Другое проявление сопряженных точек в ионосфере Земли хорошо известно всем радиолюбителям в наше время. При запуске космических кораблей, плазменный след проявляется в ионосфере не только в месте запуска космического корабля, но и в сотнях других мест, весьма удаленных от места запуска. В результате этого происходит резкое кратковременное улучшение связи на любительских промежуточных УКВ - диапазонах - 6-10 метров. Это уже проявление сопряженных точек ионосферы Земли, которые в наше время являются практически не изученным явлением.

Откуда происходят сопряженные точки

Наука пытается дать ответ о происхождении точек акупунктуры человека. Но откуда и как происходят сопряженные точки Земли, аналогичные точкам акупунктуры человека?

Обратимся к строению нашей планеты Земля. Не будем касаться теории, вследствие которой наша планета представляет собой живое (в некотором смысле этого) существо. Чтобы загадать нам множество неразрешимых загадок, вполне достаточно тех реальных фактов, которые мы знаем о строении нашей планеты. Заглянем внутрь планеты Земля. Под внешне спокойной и незыблемой поверхностью Земли происходят великие процессы. Текут подземные реки, многие из которых гораздо больше земных рек, плещутся гигантские моря из воды и нефти, проходят газовые потоки. Ниже подземных рек и морей из воды и нефти протекают реки и плещутся моря из раскаленной магмы, на которых, как считается, плавают наши материки.

В месте тектонических разломов материковых плит (это даже сложно представить, треснувший и расколовшийся материк, разные половинки которого "плывут" в разные стороны! ) происходят своеобразные "магнепады", бушуют бури из раскаленной магмы. Эхом этих бурь и "раскачивания" материков являются землетрясения, уносящие жизни порой десятков тысяч человек, и извержения вулканов, которые в древности губили целые цивилизации. Проявлением остаточной деятельности подземных сил являются рудные месторождения, залежи золота и алмазов. Места тектонических разломов заполняет вода, в результате чего, например, образовалось самое глубокое озеро в мире (глубина свыше 1600 метров) Байкал.

Необходимо сказать, что о строении планеты Земля человек знает ничтожно мало. Космические корабли передали нам фотографии с окраин Солнечной системы. Теперь мы знаем как выглядят планеты, отстоящие от нас на многие сотни миллионов километров, но мы не знаем точно, как выглядит наша планета, находящаяся у нас под ногами на глубине 10 километров.

Астрономы могут составить карты звездного неба на многие десятки тысяч лет вперед, можно предсказать Солнечные и Лунные затмения на тысячи лет вперед. Никто из живущих сейчас никогда не сможет их увидеть и проверить правильность этих расчетов. Для 99,9999 процента населения Земли эти прогнозы не несут никакой ценности. В тоже время, мы не можем предсказать землетрясение хотя бы на один день вперед, что спасло бы жизнь многих людей. Мы до сих пор не имеем точных карт многих мест Земли. Человечество тратит гигантские средства на поиски подземных ископаемых, и, скорей всего будет тратить их в течение многих лет и в будущем.

Мало исследованными являются сопряженные точки Земли. А наличие их карты и характера проявлений могло бы оказать бесценную помощь в разрешении многих загадок нашей планеты. Но давайте обратимся к тому, что уже исследовано.

Типы сопряженных точек Земли

На теле человека точки акупунктуры можно довольно легко определить с помощью обыкновенного омметра. В этих точках наблюдается резкое увеличение или уменьшение сопротивления между точкой акупунктуры и вторым электродом, который находится в левой руке человека. Следовательно, на теле человека можно обнаружить два типа точек акупунктуры. Первый тип с высокой проводимостью, второй тип с низкой проводимостью.

При проведении исследований сопряженных точек Земли было выяснено, что на поверхности Земли, так же как на теле человека, существует два основных типа точек. Эти точки были условно названы "белое пятно" (Б.П.) , и "черное пятно" (Ч.П.). Разберем, чем эти пятна характеризуются и чем они интересны эти точки для радиосвязи.

В месте "Б. П." наблюдается резкое улучшение прохождения. На каких то участках радиодиапазонов наблюдается повышенный эфирный шум, часто возможен хороший прием с использованием суррогатной антенны. Часто эфирный шум, регистрируемый приемником, имеет волнообразный характер (шум прибоя) и плавно кочует по диапазонам. Именно "Белые Пятна" являются сопряженными точками между различными местами поверхности Земли

"Черное пятно" - это место, где происходит явное ухудшение радиоприема. Как показывает опыт, в таком месте человек часто чувствует себя плохо, у него болит голова. В таких местах часто наблюдаются сбои компьютеров, плохо работает любая микроэлектронная техника и сложная механическая аппаратура. Например, начинают неправильно идти механические часы. "Черные пятна", как предполагают, сопряжены не с местностями, находящимися на поверхности Земли, а с точками, находящимися внутри Земли. Поэтому в месте их расположения проявляются негативные воздействия, обусловленные естественными условиями внутри планеты Земля - высокими температурами, повышенным уровнем гравитации, высоким давлением, и другими, может быть неизвестными нам природными явлениями. Естественно, что таким влиянием наиболее подвержены "тонкие" вещи. В современных микросхемах, токи, протекающие в некоторых элементах, насчитывают не миллионы электронов, как в лампах, а составляют сотни и даже десятки электрон. Это может объяснить, что аппаратура на микросхемах более чувствительна ко всякого рода воздействиям.

Именно тем, что один радиолюбитель проживает в месте расположения "Б.П.", а другой в месте расположения "Ч.П." можно объяснить то, что у одного из них хорошие результаты при работе в эфире, а у другого низкие. Что один из них использует старый ламповый трансивер и проволочную антенну имеет достижения гораздо выше чем другой радиолюбитель, использующий прекрасный современный трансивер и направленные антенны.

Обнаружение "Ч. П." и "Б. П."

Но как же обнаружить такие пятна на поверхности Земли ? То, что в "Ч. П." приемник с трудом принимает слабые сигналы, а в "Б. П." наоборот наблюдается отличный прием, часто даже с суррогатной антенной, еще не является способом их обнаружения и доказательства их существования. Скептики могут привести множество причин, объясняющие плохой и хороший прием в разных местностях.

Однако существует очень простой способ обнаружения и доказательства существования таких пятен. Самый простой из них - это обычная климатическая карта. Климатическая карта отражает среднюю температуру, постоянные "розы" ветров, среднее количество осадков в данной местности в течение некоторого времени, это может быть конкретный месяц, или сезон года. Впрочем, многие наверное замечали, что есть места где всегда теплее или холоднее относительно других мест.

В "теплых" и "сухих" местах (по климатической карте ) наиболее часто проявляются "Ч. П.", в "холодных" и "влажных" более выражены "Б. П.". Отсюда понятно название - "черное пятно" и "белое пятно". На фотографии местности, из космоса или с самолета, сделанной в инфракрасных лучах, эти пятна действительно выглядят как белое или черное пятно по сравнению с общим серым фоном фотографии. Размеры этих пятен могут быть диаметром от десятков метров до нескольких километров, что очень четко видно на данных аэросъемки.

Различают еще так называемые "инверсные" пятна. Это наиболее загадочные среди остальных видов сопряженных мест. "Инверсное" место характеризуется тем, что когда всюду холодно, в этих местах наблюдается явное потепление. Когда всюду тепло, в этих местах наблюдается явное похолодание. Когда всюду идет дождь, в этих местах стоит сушь. И эти метеорологические явления носят устойчивый характер, проявляются из года в год, из поколения в поколение.

В "инверсном" месте наблюдаются крайние варианты проявления "Б. П." и "Ч. П." - или отличный прием, или ничего не слышно. "Инверсные" места могут проявлять себя только при смене сезонов, могут в зависимости от сезона быть или "Б. П.", или "Ч. П.". Например, "Б. П." - летом, "Ч. П." - зимой. Могут даже меняться в соответствии с ритмом лунного календаря! "Инверсные" пятна могут появляться и исчезать, они могут плавно перемещаться по поверхности Земли. Для нас очевидно, что инверсные пятна связаны с какой - то деятельностью внутри нашей планеты. Но с какой? Это для нас до сих пор остается загадкой. Так же непонятно, с какими точками планеты сопряжены "инверсные" места, так, как сопряженные с ними места тоже меняются.

Часто уже в названии местности скрыт его характер. Например, Сухая Балка, Холодная гора, Лысая гора, Урожайное ("Б. П." и "Ч. П." влияют не только на прохождение, но и на рост растений). Некоторые местности издавна пользуются дурной славой, и местные жители ни за что не пойдут туда в темное время суток это и есть инверсные места. Такие названия тоже отражены народом, например "Чертово Логово", "Черная поляна", и другие. В эпоху СССР многим этим местам дали другой, более благозвучный характер, однако свойства тех мест от их переименования не изменились.

Состояние ионосферы, магнитные бури, не влияют на "инверсные" места и не влияют на прохождение радиоволн в "Б. П." , "Ч. П.". При определении места для работы из радиолюбительской экспедиции необходимо руководствоваться местными названиями местности, и избегать для своей работы местностей, носящих такие названия.

Радиосвязь из сопряженных мест

Если вы вдруг обнаружили, что проживаете в "Ч. П.", т.е. в вашем месте явно плохой прием или явно плохо отвечают при радиолюбительской работе, а буквально рядом с вами на той же аппаратуре можно проводить DX-QSO, то для успешной радиолюбительской работы вам необходимо сменить QTH. В противном случае ни квалификация, ни аппаратура, ни антенны не помогут.

Если же вам кажется, что вы находитесь в "Б. П.", то вы в этом можете очень просто убедиться.

Проанализируйте ваши QSO. Для этого их удобно нанести на карту. Явное преобладание связей с какими-то отдельными местностями, явное улучшение прохождения - и возможностей проведения радио связей в определенные моменты времени, а явление "Б. П." как и "Ч. П." часто носит волнообразный характер, может указать, что вы находитесь в "Б. П.".

Считается, что частотный спектр радиоволн, на который оказывают влияние сопряженные точки - "Б. П", "Ч. П.", лежит от нескольких десятков герц до сотен мегагерц. Причем в конкретном "Б. П" или "Ч. П." наблюдается явным пик или пики на каком-то участке этого частного диапазона. Проанализировав свои радиолюбительские связи по диапазонам, по слышимости различных вещательных и служебных станций, можно определить "окна" частот в которых вероятна лучшая работа в эфире в конкретном месте.

Обратите внимание еще на то, что есть односторонние "Б. П." и "Ч. П.". В этих местах наблюдается явное ухудшение только или приема, или передачи.

Пример: Вы слышите слабую QRP-радиостанцию, а она отвечает вам только если вы используете мощность во много раз превышающую мощность этой станции. Или на ваш QRP-вызов отвечает куча мощных 100-ваттных станций, а вы их слышите на 339. Но такие односторонние места встречаются намного реже, чем классические "Б. П." и "Ч. П.".

Итак, в проведении любительских радио связей большое место играет географическое расположение радиостанции, особенно, если радиостанция расположена в месте спряженных точек. В этом случае, используя простую аппаратуру и простые антенны вполне возможно проводить радиосвязи со многими точками Земли, особенно, если они являются сопряженными точками. Классический вариант проявления "Белого Пятна" когда через несколько лет радиолюбитель замечает, что с одними определенными местностями Земли у него проведено большое количество связей, а с другими местностями нет. Использование направленных антенн, более совершенной аппаратуры, более мощного передатчика часто не дает эффекта. Ну, а вдруг окажется что вы работаете из "Черного Пятна"? Или ваше "Белое Пятно" вдруг оказалось инверсным местом, и через некоторое превратилось в "Черное Пятно"? Все усилия, направленные на покупку дорогой аппаратуры, на установку новых антенн напрасны. Эффективная работа радиолюбителя невозможна. Что же, в этом случае вы имеете прекрасную возможность изучать свойства этих до сих пор не изученных даже в 21 веке мест. Внимательно слушайте эфир, сравнивайте вашу работу с работой других любительских радиостанций, отмечайте закономерности в прохождении радиостанций работающих из различных мест. И , кто знает, может именно вы и откроете до сих неизвестные свойства сопряженных пятен. Сравнивайте сами, что для вас лучше - провести множество однотипных связей, или своей радиолюбительской работой приблизить разрешение тайн нашей с вами планеты Земля!

Информация взята из сайта http://ra4a.narod.ru