Закон України "Про зв'язок"

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"

Закон України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку"

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

Закон України "Про телебачення і радіомовлення"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 31 січня 2001 р. N 77 Про ставки щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу України

Кодекс України "Про адміністративні правопорушення"

Наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 10 листопада 1998 року N 25 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням"

Наказ Головного управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України від 30 березня 1998 року N 5 "Про затвердження Положення про порядок здійснення міжнародної координації радіочастотних присвоєнь в Україні"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 15 від 13.02.2001 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію електрозв'язку України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 163 від 31.07.2002 "Про внесення доповнень до Положення про Державну інспекцію електрозв'язку України, затвердженого наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 13.02.2001 N 15"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 23 від 11.02.2003 "Про затвердження Положення про порядок присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам загального призначення"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 39 від 11.03.2001 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі Центром "Укрчастотнагляд" дозволів на реалізацію, використання радіоподовжувачів телефонної лінії з робочими частотами 254 і 380 МГц"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України N 82 від 25.04.2002 "Про затвердження Положення про управління номерним ресурсом мереж електрозв'язку загального користування України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 03 квітня 2001 року N 57 "Про затвердження Положення про порядок реалізації, продажу в Україні радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 15 лютого 2000 року N 29 "Про затвердження Граничних тарифів на послуги, пов'язані з експертизою заявок, наглядом та моніторингом радіоелектронних засобів радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, систем кабельного та ефірно-кабельного телебачення, систем супутникового зв'язку"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 19 лютого 2001 року N 22 "Про затвердження змін та доповнень до Регламенту аматорського радіозв'язку України"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21 вересня 2000 року N 133 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21 вересня 2000 року N 134 "Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв, для придбання та використання яких не потрібні дозволи"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21.06.99 № 113 "Про затвердження Правил приєднання мереж електрозв'язку операторів різних форм власності до мереж електрозв'язку загального користування"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25 жовтня 2000 року N 154 "Про затвердження Положення про порядок виділення радіочастот України та визнання таким, що втратив чинність, наказу ГУРЧ від 02.10.97 N 25 "Про введення в дію Положення про порядок виділення смуг (номіналів) радіочастот для розроблення, виробництва, модернізації в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 5 березня 2001 року N 33 "Про затвердження Порядку надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 7 листопада 2000 року N 167 "Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернізації, виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв"

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Міністерства внутрішніх справ від 13 грудня 2002 р. N 223/1205 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної інспекції електрозв'язку України та її регіональних підрозділів і органів внутрішніх справ України щодо запобігання порушенням законодавства в галузі зв'язку, у сфері інформатизації та використання радіочастотного ресурсу"

Наказ Державного комітету зв'язку України від 22 серпня 1997 року N 124 "Про затвердження Регламенту аматорського радіозв'язку України"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 13 лютого 2001 року N 33/16 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів)

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 22 травня 2001 року N 77/79 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації"

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету зв'язку та інформатизації Українивід 07.02.2002 N 15/27 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі зв'язку, що ліцензуються"

Наказ Ліцензійної палати України, Державного комітету зв'язку України від 3 березня 1998 року N 31/1049 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням"

Постанова "Про затвердження переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України " від 20 грудня 2000 р. N 1871

ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про процедуру ротації членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з частини її складу, призначеної Верховною Радою України

ПОСТАНОВА від 11 липня 2001 р. N 818 Про Порядок надання спеціальних дозволів на використання радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні

ПОСТАНОВА від 14 лютого 2001 р. N 140 Про ставки одноразових платежів за видачу ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

ПОСТАНОВА від 18 травня 2001 р. N 539 Про передачу Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення до сфери управління Державного комітету зв'язку та інформатизації

ПОСТАНОВА від 7 лютого 2001 р. N 112 Про порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1996 р. №1117 "Про ліцензування використання радіочастот"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1995 р.№ 803 "Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 239 "Про спеціально уповноважені органи з питань присвоєння радіочастот, позивних сигналів, оформлення відповідних дозволів на виготовлення, реалізацію (продаж), використання радіоелектронних засобів на території України, ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою"

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 р. № 1330 "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань ліцензування використання радіочастот"

Указ Президента "Про присвоєння спеціальних та військових звань"

Указ Президента України "Про внесення доповнення до Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України"

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 липня 2001 року "Про заходи щодо захисту національних інтересів в галузі зв'язку та телекомунікацій"

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України"


О зарубежных УКВ рациях
В настоящее время все больше радиолюбителей приобретают УКВ рации ведущих зарубежных фирм. Добротно сработанные, имеющие “ навороты” на все случаи в жизни, все они имеют, на мой взгляд, существенный недостаток – низкую устойчивость к интермодуляционным помехам. Это объясняется тем, что в погоне за максимально возможной чувствительностью, заведомо выше заявленной, все фирмы–производители применяют на входе приемника усилитель высокой частоты с большим усилением. В этом случае не требуется скрупулезная настройка при массовом производстве.
Входные полосовые фильтры, которые следуют, как правило, за УВЧ, не спасают положения, так как из-за стремления уменьшить их размеры, их конструктивно выполняют с низкой добротностью. Бороться с помехами предлагается установкой в радиостанции тоновых и кодовых шумоподавителей, что не всегда применимо в радиолюбительской практике. Использование внешних антенных фильтров часто не оправдывает себя из-за их высокой стоимости и громоздкости. При желании слушать служебные частоты, антенные фильтры вообще не применимы.
 
 

С генератора ГВЧ 1 подавался немодулированный сигнал с частотой 150,000 МГц и фиксированным уровнем 2500 мкв. Величина напряжения ГВЧ 1 является типичной для сигналов пейджерных передатчиков, имеющих мощность 0,2-1,5 кВт., которые взаимодействуя с сигналами служебных раций образуют комбинационные помехи.
На генераторе ГВЧ 2 была установлена частота 155,000 МГц, а уровень сигнала регулировался таким образом, чтобы появился сигнал комбинационной помехи на частоте 145,000 МГц.
Результаты испытаний сведены в таблицу:
Модель радиостанции
Уровень сигнала вызывающий помеху Мкв.
Alinko DR-130T
316
Alinko DJ-182T
10
Alinko DR-599T
316
Motorola GP-300
2500
Motorola GМ-300
2500
Motorola GP-68
316
YEASU FT-2500
3160
YEASU FT-50R
1,5
Vertex Стандарт C-108
1,5
Из таблицы видно, что наименьшей помехоустойчивостью обладают миниатюрные рации, добротность контуров у которых, стремится к нулю. Кстати эти радиостанции имеют и наивысшую чувствительность - значительно лучше, чем указанные в документации 0,12 Мкв.
Однако эта повышенная чувствительность никак не может быть использована при работе в эфире на наружную антенну - избыточное усиление перегружает преобразователь приемника, вызывая появление множества интермодуляционных помех. Полезный сигнал попросту “тонет” в сигналах десятков других радиостанций слышимых с уровнем ничуть не меньшим. Однако, если подключить внешнюю антенну через конденсатор ёмкостью 1,5–3 пФ., приём становится вполне удовлетворительным. Аналогичный эффект происходит и при подключении внешней антенны через резистор 0,5-1,5 кОм.
Джентльмены, это очень легко проверить !!!
Для борьбы с перегрузкой смесителя , в некоторые модели раций встраивают отключаемый аттенюатор, улучшающий динамический диапазон на величину затухания, но не решающий полностью проблемы.
Для проверки предположения об избыточном усилении УВЧ, в радиостанции Alinko DR-130T был удален тразистор УВЧ Q1, а на его место поставлен конденсатор 10 пФ cоединивший вход и выход УВЧ. После подстройки контуров была измерена чувствительность, которая упала до 0,8-1,0 Мкв. Уровень сигнала вызывающий интермодуляционную помеху изменился с 316 мкВ до 10 мВ !!!
При работе рации на коллиниарную антенну в центре Алматы полностью отсутствовали помехи от других раций в течении недели.
Таким образом предположение об избыточном усилении в УВЧ полностью оправдалось.
Для проверки возможности снижения усиления можно включить на входе приемника аттенюатор и изменяя его затухание проверять чувствительность, пока она не начнет заметно уменьшаться. Обычно избыточное усиление оценивается величинами 25-30 дБ. Следовательно, примерно на такую же величину можно увеличить и интермодуляционную избирательность приёмника.
Уменьшить усиление УВЧ можно разными способами:
В радиостанции Alinko DR-130T был заменен резистор R44 в цепи истока транзистора на другой, величиной 100 Ом и удален шунтирующий конденсатор С125. Вместо резистора R 71 величиной 100 Ом была установлена перемычка. Емкость конденсатора С 124 с 1000 пФ была уменьшена до 15 пФ, а емкость конденсатора С 88 с 22 пФ увеличена до 36 пФ. По этой методике было переделано три радиостанции с неизменно положительным результатом. В радиостанции Alinko DR-599Т усиление было уменьшено путем удаления конденсатора С4 и замыкания второго затвора транзистора Q1 на корпус. В радиостанции YEASU FT-50R был увеличен резистор R 1024 c 220 Ом до 560 Ом и уменьшены переходные емкости С1068 и С1069 до 3 пФ. Все обозначения приведены по приципиальным схемам идущих в комплекте с радиостанциями.
Указанные доработки позволили почти полностью исключить интермодуляционные помехи от других радиостанций, при полном сохранении чувствительности приведенной в инструкции фирмы-производителя. Никаких регулировок производить не потребовалось.
После модернизации уровень сигнала вызывающего появление комбинационной помехи указан в таблице:
Модель рации
Уровень сигнала вызывающий помеху Мкв.
Alinko DR-130T
3160
Alinko DR-599T
1000
YEASU FT-50R
10
В рации Alinko DR-599T дальнейшему росту динамики препятствуют коммутирующие диоды АIR- диапазона, ток через которые лежит в пределах 2,2-3 мА. При включении антенны в обход этих диодов возможно увеличение уровня мешающего сигнала ещё на 500 Мкв. В общем случае, необходимо сохраняя ток через транзистор УВЧ не ниже исходного, снижать усиление вводя ООС и уменьшать переходные емкости до величин порядка 1-5 пФ. Следует, однако отметить, что при изменении переходной емкости на входе УВЧ может расстроится фильтр-пробка снижающий уровень ВЧ-напряжения при передаче, что может привести к выходу транзистора УВЧ из строя. Для исключения этого требуется коррекция емкости входящей в контур фильтра-пробки, в сторону увеличения. Это замечание относится только для автомобильных радиостанций с мощность более 10 Вт.