Наказ Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї Українивiд 07.02.2002 N 15/27 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням лiцензiйних умов провадження певних видiв господарської дiяльностi в галузi зв'язку, що лiцензуються"