Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України N 163 вiд 31.07.2002 "Про внесення доповнень до Положення про Державну iнспекцiю електрозв'язку України, затвердженого наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 13.02.2001 N 15"

Про внесення доповнень до Положення про Державну iнспекцiю електрозв'язку України, затвердженого наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 13.02.2001 N 15

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
N 163 вiд 31.07.2002


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
5 вересня 2002 р. за N 730/7018

На виконання Указу Президента України вiд 23.08.2001 N 731 "Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 19 липня 2001 р. "Про заходи щодо захисту нацiональних iнтересiв у галузi зв'язку та телекомунiкацiй"
Н А К А З У Ю:

1. Унести до Положення про Державну iнспекцiю електрозв'язку України, затвердженого наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 13 лютого 2001 року за N 15, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 10 квiтня 2001 року за N 328/5519, доповнення, що додаються. 2. Начальнику УПЗРВ (Костриба Н.П.) забезпечити в установленому законом порядку подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України. 3. Начальнику Центру "Укрчастотнагляд" (Олiйник В.Ф.) привести свої розпорядчi документи у вiдповiднiсть до нової редакцiї Положення про Державну iнспекцiю електрозв'язку України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомзв'язку України Лобунова М.О.

Голова      М.Гончар

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України 31.07.2002 N 163

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
5 вересня 2002 р. за N 730/7018