ПОСТАНОВА вiд 14 лютого 2001 р. N 140 Про ставки одноразових платежiв за видачу лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України

ПОСТАНОВА
вiд 14 лютого 2001 р. N 140

Про ставки одноразових платежiв за видачу лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України

Вiдповiдно до статтi 24 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити ставки одноразових платежiв за видачу лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України, що додаються.

2. Державному комiтетовi зв'язку та iнформатизацiї, Мiнiстерству економiки, Мiнiстерству фiнансiв подавати щороку до Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо внесення змiн до ставок одноразових платежiв за видачу лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України з вiдповiдним економiчним об?рунтуванням.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЮЩЕНКО

Iнд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 лютого 2001 р. № 140

СТАВКИ
одноразових платежiв за видачу лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України

Вид радiозв'язку Дiапазон радiочастот Ставка за 1 МГц
смуги радiочастот у кожному регiонi, гривень
Регiон
1. Радiорелейний зв'язок фiксованої радiослужби 30 - 3000 МГц
3 - 300 ГГц
85 усi регiони
2. Радiозв'язок фiксованої, рухомої сухопутної та морської радiослужб 30 - 3000 кГц
3 - 470 МГц
17000
3. Радiозв'язок у системi охоронної та охоронно-пожежної сигналiзацiї 30 - 470 МГц 8500
4. Радiозв'язок з використанням радiоподовжувачiв 30 - 470 МГц 5100
5. Радiозв'язок у системi передавання даних з використанням шумоподiбних сигналiв 30 - 3000 МГц 85
6. Радiозв'язок у системi з фiксованим абонентським радiодоступом стандарту DECT (радiотелефони, офiснi радiо-АТС, системи радiодоступу типу WLL) 30 - 3000 МГц 85
7. Транкiнговий радiозв'язок 30 - 470 МГц 34000
8. Пошуковий радiозв'язок 30 - 960 МГц 68000
9. Радiальний радiотелефонний радiозв'язок (типу "Алтай") 30 - 470 МГц 17000
10. Радiолокацiйна та радiонавiгацiйна радiослужби 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
34
11. Радiозв'язок супутникової рухомої та фiксованої радiослужб 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц
3400
12. Стiльниковий радiозв'язок 300 - 470 МГц 255000
170000
м. Київ
Днiпропетровська,
Донецька,
Одеська,
Харкiвська областi,
Автономна Республiка Крим
153000 Запорiзька,
Київська,
Луганська,
Львiвська,
Полтавська областi
127500 Вiнницька,
Житомирська,
Миколаївська,
Сумська,
Херсонська,
Хмельницька,
Черкаська областi,
м. Севастополь
85000 Волинська,
Закарпатська,
Iвано-Франкiвська,
Кiровоградська,
Рiвненська,
Тернопiльська,
Чернiвецька,
Чернiгiвська областi
13. Стiльниковий радiозв'язок 800 - 890 МГц 510000
340000
м. Київ
Днiпропетровська,
Донецька,
Одеська,
Харкiвська областi,
Автономна Республiка Крим
170000 Запорiзька,
Київська,
Луганська,
Львiвська,
Полтавська областi
136000 Вiнницька,
Житомирська,
Миколаївська,
Сумська,
Херсонська,
Хмельницька,
Черкаська областi,
м. Севастополь
85000 Волинська,
Закарпатська,
Iвано-Франкiвська,
Кiровоградська,
Рiвненська,
Тернопiльська,
Чернiвецька,
Чернiгiвська областi
14. Стiльниковий радiозв'язок 890 - 960 МГц 1360000
680000
м. Київ
Днiпропетровська,
Донецька,
Одеська,
Харкiвська областi,
Автономна Республiка Крим
510000 Запорiзька,
Київська,
Луганська,
Львiвська,
Полтавська областi
340000 Вiнницька,
Житомирська,
Миколаївська,
Сумська,
Херсонська,
Хмельницька,
Черкаська областi,
м. Севастополь
170000 Волинська,
Закарпатська,
Iвано-Франкiвська,
Кiровоградська,
Рiвненська,
Тернопiльська,
Чернiвецька,
Чернiгiвська областi
15. Стiльниковий радiозв'язок 1,7 - 2,2 ГГц 340000
221000
м. Київ
Днiпропетровська,
Донецька,
Одеська,
Харкiвська областi,
Автономна Республiка Крим
170000 Запорiзька,
Київська,
Луганська,
Львiвська,
Полтавська областi
136000 Вiнницька,
Житомирська,
Миколаївська,
Сумська,
Херсонська,
Хмельницька,
Черкаська областi,
м. Севастополь
85000 Волинська,
Закарпатська,
Iвано-Франкiвська,
Кiровоградська,
Рiвненська,
Тернопiльська,
Чернiвецька,
Чернiгiвська областi
16. СРадiозв'язок у багатоканальних розподiльчих системах для передавання та ретрансляцiї телевiзiйного зображення, передавання звуку, цифрової iнформацiї 2,5 - 4,0 ГГц 1700
1360
м. Київ Днiпропетровська, Донецька, Одеська, Харкiвська, Київська, Луганська областi
1020 Автономна Республiка Крим, Запорiзька, Львiвська, Полтавська, Вiнницька, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Хмельницька областi, м. Севастополь
680 Волинська, Закарпатська, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Рiвненська, Тернопiльська, Черкаська, Чернiвецька, Чернiгiвська областi
11,5 - 42,5 ГГц 136
102
м. Київ Днiпропетровська, Донецька, Одеська, Харкiвська, Київська, Луганська областi
68 Автономна Республiка Крим, Запорiзька, Львiвська, Полтавська, Вiнницька, Житомирська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Хмельницька областi, м. Севастополь
51 Волинська, Закарпатська, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Рiвненська, Тернопiльська, Черкаська, Чернiвецька, Чернiгiвська областi
17. Передавання звуку 30 кГц - 30 МГц 17000 усi регiони
18. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 30 - 300 МГц   - " -
вiд 1 Вт до 10 Вт включно 170
вiд 10,1 Вт до 100 Вт включно 340
вiд 101 Вт до 1 кВт включно 850
вiд 1,1 кВт до 5 кВт включно 1700
вiд 5,1 кВт до 20 кВт включно 8500
вiд 5,1 кВт до 20 кВт включно 13600
19. Передавання звуку залежно вiд потужностi: 66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
  - " -
до 100 Вт включно 850
вiд 101 Вт до 1 кВт включно 1700
вiд 1,1 кВт до 10 кВт включно 3400
вiд 10,1 кВт i вище 5100
20. Передавання та ретрансляцiя телевiзiйного зображення залежно вiд потужностi: 300 - 880 МГц   - " -
вiд 1 Вт до 10 Вт включно 510
вiд 10,1 Вт до 100 Вт включно 850
вiд 101 Вт до 1 кВт включно 1360
вiд 1,1 кВт до 5 кВт включно 1700
вiд 5,1 кВт до 20 кВт включно 2550
вiд 5,1 кВт до 20 кВт включно 3400
21. Iншi види радiозв'язку (служби, системи), що не ввiйшли до пунктiв 1 - 20 9 кГц - 400 ГГц 13600 усi регiони
Примiтки: 1. Одноразовий платiж сплачується окремо по кожному регiону України - Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києву i Севастополю.

2. Зазначенi ставки одноразових платежiв є початковими пiд час проведення аукцiону або конкурсу з надання лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу України, на яких критерiєм визначення переможця є найбiльша запропонована сума платежу за видачу такої лiцензiї.