Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 березня 1997 р. № 239 "Про спецiально уповноваженi органи з питань присвоєння радiочастот, позивних сигналiв, оформлення вiдповiдних дозволiв на виготовлення, реалiзацiю (продаж), використання радiоелектронних засобiв на територiї України, ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою "

ПОСТАНОВА
вiд 19 березня 1997 р. N 239

Про спецiально уповноваженi органи з питань присвоєння радiочастот, позивних сигналiв, оформлення вiдповiдних дозволiв на виготовлення, реалiзацiю (продаж), використання радiоелектронних засобiв на територiї України, ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою

Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Вiдповiдно до статтi 20 Закону України "Про зв'язок" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Покласти повноваження щодо присвоєння радiочастот, позивних сигналiв, оформлення вiдповiдних дозволiв на виготовлення, реалiзацiю (продаж), використання радiоелектронних засобiв на територiї України, а також ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою:

на Управлiння радiоелектронної боротьби Генерального штабу Збройних Сил - у смугах радiочастот вiйськового та спiльного використання в частинi вiйськових користувачiв;

на Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком Мiнiстерства зв'язку - у смугах радiочастот цивiльного та спiльного використання в частинi цивiльних користувачiв.

2. Мiнiстерству оборони i Мiнiстерству зв'язку визначити чисельнiсть та джерела фiнансування спецiально уповноважених органiв - Управлiння радiоелектронної боротьби Генерального штабу Збройних Сил i Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком Мiнiстерства зв'язку.

3. Здiйснення координацiї та контролю за роботою спецiально уповноважених органiв покласти на Головне управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО

Iнд. 34