Постанова "Про затвердження перелiку спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України " вiд 20 грудня 2000 р. N 1871

ПОСТАНОВА
вiд 20 грудня 2000 р. N 1871

Про затвердження перелiку спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України

Вiдповiдно до Закону України "Про радiочастотний ресурс України" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити перелiк спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України (додається).

2. Установити, що спецiальнi користувачi радiочастотного ресурсу України не можуть використовувати радiочастотний ресурс у пiдприємницьких цiлях.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЮЩЕНКО

Iнд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 грудня 2000 р. N 1871

ПЕРЕЛIК
спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України

МВС
МНС
Мiноборони
Держкомкордон
СБУ
Управлiння державної охорони
НКАУ
Державний департамент з питань виконання покарань
Державна податкова адмiнiстрацiя (в частинi застосування радiоелектронних засобiв податковою мiлiцiєю)
Мiнтранс (в частинi застосування радiоелектронних засобiв: об'єднаної цивiльно-вiйськової системи органiзацiї повiтряного руху України та забезпечення польотiв; берегової служби забезпечення безпеки судноплавства; забезпечення безпеки руху поїздiв)
Державне управлiння справами (в частинi застосуваннярадiоелектронних засобiв Управлiнням спецтелекомунiкацiй та комп'ютерних систем)
Держмитслужба (в частинi застосування радiоелектронних засобiвоперативними пiдроздiлами митної служби).