Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 21 вересня 2000 року N 133 "Про затвердження Перелiку радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрiбнi дозволи"

Про затвердження Перелiку радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрiбнi дозволи

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 21 вересня 2000 року N 133


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
2 жовтня 2000 р. за N 678/4899

Вiдповiдно до пункту 2 статтi 16 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелiк радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрiбнi дозволи (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомзв'язку України Баранова О. А.

Голова О. Б. Шевчук

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 21 вересня 2000 р. N 133

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
2 жовтня 2000 р. за N 678/4899

ПЕРЕЛIК радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не потрiбнi дозволи

Радiоелектронний засiб та/чи радiовипромiнювальний пристрiй Код за ТН ЗЕД
Одна радiостанцiя СХ дiапазону (26.975...27.405) МГц, у тому числi якщо вона встановлена на транспортному засобi 8525 20 900
Не бiльше двох рiзних абонентських термiналiв мереж стiльникового зв'язку* 8525 20 900
Не бiльше двох рiзних абонентських термiналiв глобальних систем рухомого супутникового зв'язку GLOBALSTAR, IRIDIUM, INMARSAT, ORBCOMM, EUTELTRACS* 8525 20 900
Один приймач, установлений на транспортному засобi для визначення мiсцезнаходження, з кiлькiстю каналiв обробки iнформацiї не бiльше 6 (типу GPS) 8526 91 900
Засiб, зокрема супутниковий, для iндивiдуального приймання програм теле- i радiомовлення 8528
8527
8525 20
Засiб, зокрема супутниковий, для приймання сигналiв персонального радiовиклику (радiопейджер) 8527 90 990
Дитячi радiопереговорнi засоби, що працюють у дiапазонi 26,975...27,283 МГц з потужнiстю випромiнювання до 10 мВт включно 8525 20 900
Дитячi радiокерованi iграшки, що працюють у дiапазонi 26,975...27,283 МГц з потужнiстю випромiнювання до 10 мВт 8526 92 900
Побутовi мiкрохвильовi печi 8516 50

* Крiм термiналiв, якi обладнано системами криптографiчного захисту iнформацiї.


Заступник начальника УРВР П. В. Слободянюк