Указ Президента України "Про внесення доповнення до Положення про Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України"

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення доповнення до Положення про Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України

Доповнити Положення про Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України, затверджене Указом Президента України вiд 3 червня 1999 року N 601, пунктом 6-1 такого змiсту:

"6-1. До складу Держкомзв'язку України входять Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком i Державна iнспекцiя електрозв'язку Адмiнiстрацiї зв'язку України.

Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком є спецiальним органом, який здiйснює повноваження присвоєння радiочастот, позивних сигналiв, оформлення вiдповiдних дозволiв на виготовлення, реалiзацiю (продаж), використання радiоелектронних засобiв на територiї України, а також ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою у смугах радiочастот цивiльного та спiльного використання в частинi цивiльних користувачiв.

Державна iнспекцiя електрозв'язку Адмiнiстрацiї зв'язку України та її регiональнi пiдроздiли перебувають у складi Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком.

Державну iнспекцiю електрозв'язку Адмiнiстрацiї зв'язку України очолює за посадою начальник Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 жовтня 1999 року
N 1273/99