Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 21 вересня 2000 року N 134 "Про затвердження Перелiку радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, для придбання та використання яких не потрiбнi дозволи"

Про затвердження Перелiку радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, для придбання та використання яких не потрiбнi дозволи

Наказ Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 21 вересня 2000 року N 134


Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
2 жовтня 2000 р. за N 679/4900

Вiдповiдно до пункту 2 статтi 16 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелiк радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, для придбання та використання яких не потрiбнi дозволи (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомзв'язку України Баранова О. А.

Голова О. Б. Шевчук

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України
вiд 21 вересня 2000 р. N 134

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України
2 жовтня 2000 р. за N 679/4900

ПЕРЕЛIК радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв, для придбання та використання яких не потрiбнi дозволи

1. Не потрiбно оформлення дозволiв Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком на придбання та використання таких радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв:

1.1. Побутових мiкрохвильових печей.

1.2. Засобiв, у тому числi супутникових, для iндивiдуального приймання програм теле- i радiомовлення та приймання сигналiв персонального радiовиклику (радiопейджерiв).

2. За умов наявностi сертифiката вiдповiдностi, виданого органом сертифiкацiї технiки зв'язку Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України, акредитованого в Державнiй системi сертифiкацiї продукцiї, не потрiбно оформлення дозволiв Українського державного центру радiочастот та нагляду за зв'язком на придбання та використання таких радiоелектронних засобiв та радiовипромiнювальних пристроїв:

2.1. Дитячих радiопереговорних засобiв та радiокерованих iграшок, що працюють у дiапазонi частот 26,975...27,283 МГц з потужнiстю випромiнювання до 10 мВт включно.

2.2. Безшнурових телефонних апаратiв (радiотелефонiв) iз потужнiстю випромiнювання до 10 мВт включно*.

2.3. Радiомiкрофонiв iз потужнiстю випромiнювання до 10 мВт.

2.4. Засобiв охоронної сигналiзацiї з потужнiстю випромiнювання до 10 мВт.

2.5. Переговорних засобiв iз потужнiстю випромiнювання до 10 мВт.

2.6. Обладнання синхронного перекладу з потужнiстю випромiнювання до 10 мВт.

2.7. Абонентських термiналiв мереж стiльникового зв'язку*.

2.8. Засобiв безшнурового абонентського доступу стандарту DECT для квартир та малих офiсiв iз середньою потужнiстю випромiнювання до 10 мВт на канал включно.

* Крiм термiналiв, якi обладнано системами криптографiчного захисту iнформацiї.


Заступник начальника УРВР П. В. Слободянюк