Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 1995 р.№ 803 "Про затвердження Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України"

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
вiд 12 жовтня 1995 р. N 803

Про затвердження Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України

(Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N 655 вiд 07.05.98 N 978 вiд 30.06.98 N 2179 вiд 29.11.99)

Вiдповiдно до статтi 20 Закону України "Про зв'язок" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Нацiональну таблицю розподiлу смуг радiочастот України (додається).
  2. Державному комiтету зв'язку та iнформатизацiї: ( Абзац другийiз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 2179 вiд 29.11.99 ) узагальнювати пропозицiї мiнiстерств, iнших центральних органiв державної виконавчої влади щодо внесення змiн та доповнень до Таблицi i подавати їх на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;
  3. Продовжити разом з Мiнiстерством оборони та Службою безпеки роботу, пов'язану з конверсiєю радiочастотного ресурсу i наближенням Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот до Таблицi розподiлу радiочастот, рекомендованої Мiжнародним союзом електрозв'язку. ( Абзац четвертий iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 2179 вiд 29.11.99 )

Прем'єр-мiнiстр України Є.МАРЧУК
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Нацiональна таблиця розподiлу радiочастот
Текстовий файл, .txt, Windows (1251) (38,7K, zip), Courier New, 10 pt