Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1996 р. №1117 "Про лiцензування використання радiочастот"

ПОСТАНОВА
вiд 12 вересня 1996 р. N 1117

Про лiцензування використання радiочастот

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 грудня 1997 року N 1481,
вiд 16 вересня 1998 року N 1452,
вiд 18 жовтня 1999 року N 1919

З метою вдосконалення механiзму видачi лiцензiй на використання радiочастот Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.10.99 р. N 1919)

1. Створити Мiжвiдомчу комiсiю з питань лiцензування використання радiочастот у складi згiдно з додатком.

2. Установити, що лiцензiї на використання радiочастот видаються Держкомзв'язку на пiдставi рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з питань лiцензування використання радiочастот.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.10.99 р. N 1919)

3. Мiнiстерству зв'язку разом з Головним управлiнням з питань використання радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України у двотижневий термiн подати Кабiнетовi Мiнiстрiв України проект Положення про Мiжвiдомчу комiсiю з питань лiцензування використання радiочастот.

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО

Iнд. 31 Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 вересня 1996 р. N 1117

Додаток втратив чиннiсть. (згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 вересня 1998 року N 1452)